top of page

BID IT - בניית מערכת שעות

bid-it הוא כלי עזר לבניית מערכת שעות באוניברסיטת ת"א, המאפשר גישה נוחה לנתוני העזר כמו פרופיל הקורס ונתוני הבידינג וכן דרך נוחה להרכיב מערכת שעות.

שלבים לבניית מערכת שעות לכל סמסטר

קבלת מערכת

אחרי שבחרת את כל הקורסים שלך, כעת ניתן לצפות במערכת, ובלוח הבחינות. אנו ממליצים להתחבר למערכת כדי לשמור ולסנכרן אותה עם חשבון ה-Google שלך.

בנה לי מערכת

המערכת בונה בשבילך את המערכת האופטימאלית, וזאת לאחר סימון העדפותיך במסך בנה לי מערכת.

הוספת קורסים

הוספת קורסים למערכת ע"י כפתור בחירת קורסים. באפשרותך לחקור כל קורס ע"י צפייה בנתוניו דרך פרופיל הקורס לאחר לחיצה על הכפתור i

שימו לב: המערכת הינה כלי עזר בלבד. כל פעולה אל מול האוניברסיטה מתבצעת בכלים שהיא מספקת ואין לה קשר לאתר זה (לרבות הבידינג)

bottom of page