top of page

חיי הסטודנט

שלבים במסע חיי הסטודנט/ית  מתארים את הצרכים החברתיים, האקדמיים והאישיים שלנו במהלך התואר והתקופות החופפות לו 

 • Coffee star – מדעי החברה
  תפריט קופי סטאר - לחצו עלי
 • Coffee star – משפטים
  תפריט קופי סטאר משפטים
 • CafeNeto
  תפריט קפה נטו
 • Must&mayo
  תפריט Must&mayo
 • Fabiano
  תפריט Fabiano
 • Market – עלים ירוקים
  תפריט Market – עלים ירוקים
 • Ako/אקו
  תפריט Ako/אקו
 • Yoto – בניין רפואה
  תפריט Yoto – בניין רפואה
 • Lunch box
  תפריט Lunch box
bottom of page