top of page

מועדונים

המועדונים שלנו הם יוזמות סטודנטיאליות למען סטודנטים. המחלקה עובדת בצמוד לסטודנטים על ניהול והקמת המועדונים. רוצים לקחת חלק פעיל? יש לכם רעיון למועדון? כתבו לנו: tarbut1@student.co.il

המחלקה מלווה מספר מועדונים ועוזרת לתפעול השוטף שלהם:

סלסה

המועדון מארגן ערבי סלסה באוניברסיטה לכלל הסטודנטים ופתוח גם למשתתפים חיצוניים. ערבי הפעילות מחולקים לפי רמות לימוד וכך המועדון מתאים את עצמו לכולם.

דבקה

מועדון לימוד הדבקה הפלסטינית, ריקוד מסורתי המייצג את התרבות הערבית בגאווה ברחבי הקמפוס.

דיבייט

מועדון הוויכוח התחרותי, הוא המועדון המצליח בארץ ובין המצליחים בעולם. משתתפיו זוכים בתחרויות בארץ ובעולם המועדון פתוח לכלל הסטודנטים.

פועל בשיתוף עם בית הספר הבינ"ל, המועדון משתתף במספר כנסים בארץ ובעולם ועוסק בדיפלומטיה.

מודל האו"ם

תזמורת

מארגנת אירועים וקונצרטים שונים, לרווחת הסטודנטים ולקהל הרחב.

על המועדונים בהרחבה ופרטים להצטרפות

 • Coffee star – מדעי החברה
  תפריט קופי סטאר - לחצו עלי
 • Coffee star – משפטים
  תפריט קופי סטאר משפטים
 • CafeNeto
  תפריט קפה נטו
 • Must&mayo
  תפריט Must&mayo
 • Fabiano
  תפריט Fabiano
 • Market – עלים ירוקים
  תפריט Market – עלים ירוקים
 • Ako/אקו
  תפריט Ako/אקו
 • Yoto – בניין רפואה
  תפריט Yoto – בניין רפואה
 • Lunch box
  תפריט Lunch box

רוצים לקחת חלק פעיל? יש לכם רעיון למועדון? כתבו לנו: tarbut1@student.co.il

bottom of page