top of page

מועצת האגודה כאן בשבילך!

במסגרת בחירות המתבצעות אחת לשנה נבחרים ונבחרות נציגי/ות החוגים ע"י 30,000 סטודנטים וסטודנטיות- הפועלים ופועלות בהתנדבות מלאה כדי לסייע ולתמוך בכל יוזמה, רעיון ותלונה בתחום הלימוד שלך!
האגודה מאחלת לנבחרים ולנבחרות שנה מלאת עשייה משמעותית למען הציבור הסטודנטיאלי והמון המון הצלחה :)

הכירו את נציגי ונציגות שלנו:

מועצת אגודת הסטודנטים\ות מורכבת מ-75 נציגי חוגים. ניתן לפנות לנציגי החוגים בתלונות, רעיונות ויוזמות בתחום חוג הלימוד שלכם.  אנו מודיעים על קיום בחירות חוזרות, הבחירות יתקיימו רק באזור בחירה שבו יהיו יותר מועמדים ממספר המקומות הפנויים.

*שימו לב, לאור התפטרותה של הנציגה של מדע המדינה, לימודי ביטחון ולימודי עבודה תארים מתקדמים. יש צורך לקיים בחירות חוזרות באזור הבחירה הזה -
לפרטים

דין יונה

לא נציג

בר סובל

ניהול - תואר ראשון + תארים מתקדמים

לנא מלחם

סיעוד

אמיר שטיין

ספרות + תרבות עברית + עם ישראל + נשים ומגדר תואר ראשון

עומר סנדלר

ניהול - תואר ראשון + תארים מתקדמים

שיר וינברג

ניהול - תואר ראשון + תארים מתקדמים

נטע תמיר

סיעוד

שירה אדר

עבודה סוציאלית תארים מתקדמים

שי צ'רני

ניהול - תואר ראשון + תארים מתקדמים

עודד ריפתין

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי עבודה תואר ראשון

סאלי עבד אלחי

סיעוד

אמי סילורה

עבודה סוציאלית תואר ראשון

bottom of page