top of page

מלגות

מחלקת מעורבות חברתית מרכזת את קרן המלגות שמעניקה אגודת הסטודנטים ובגיוס משאבים נוספים להן. המלגות מוענקות לסטודנטים בתמורה לעשייה חברתית בארגונים חברתיים שונים בקמפוס ומחוצה לו.

תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:

ההרשמה למלגה לשנת תשפ"ד 2023-2024 תיפתח במהלך חודש אוקטובר 2023

לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית יחתום על כתב הבנה

על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.

על הסטודנט/ית להיות רשום כתלמיד/ה באוניברסיטת תל-אביב.

ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.

במידה והסטודנט/ת מפסיק את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

 • Coffee star – מדעי החברה
  תפריט קופי סטאר - לחצו עלי
 • Coffee star – משפטים
  תפריט קופי סטאר משפטים
 • CafeNeto
  תפריט קפה נטו
 • Must&mayo
  תפריט Must&mayo
 • Fabiano
  תפריט Fabiano
 • Market – עלים ירוקים
  תפריט Market – עלים ירוקים
 • Ako/אקו
  תפריט Ako/אקו
 • Yoto – בניין רפואה
  תפריט Yoto – בניין רפואה
 • Lunch box
  תפריט Lunch box

התנדבויות

מאגר ההתנדבויות שלנו כאן בשביל שתוכלו לקחת חלק במעשים טובים, ולתרום לקהילה, ולהעשיר את הידע והמיומניות שלכם במגוון תפקידים!

זה הזמן לקחת חלק ולתרום

יש לכם התנדבות שאתם חושבים שהיא תואמת לסטודנטים שלנו? 
כתבו לנו Chevrati@student.co.il

 • Coffee star – מדעי החברה
  תפריט קופי סטאר - לחצו עלי
 • Coffee star – משפטים
  תפריט קופי סטאר משפטים
 • CafeNeto
  תפריט קפה נטו
 • Must&mayo
  תפריט Must&mayo
 • Fabiano
  תפריט Fabiano
 • Market – עלים ירוקים
  תפריט Market – עלים ירוקים
 • Ako/אקו
  תפריט Ako/אקו
 • Yoto – בניין רפואה
  תפריט Yoto – בניין רפואה
 • Lunch box
  תפריט Lunch box
bottom of page