top of page

מינוי סמסטריאלי לחניונים לסמסטר ב + קיץ תשפ"ג – 12.03.2023 – 13.10.2023

כולל את חניון רפואת שיניים וחניון המוזיאונים, גם את חניון סמולרש, עבודה סוציאלית, כלכלה והנדסה. המחיר הינו לסטודנט/ית משלמי דמי רווחה חברי מועדון טאו.

*ברכישת מנוי זה אני מאשר לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות לבדוק את זכאותי לרכישת המנוי מול מועדון טאו. במידה ונרכש מנוי שאינו עומד בדרישות הסף (תשלום דמי רווחה וחברות במועדון טאו) - יגבו דמי טיפול ו/או ביטול בהתאם לחוק. 

** זמן הטיפול בבקשה עומד על 7 ימים

מנוי סמסטריאלי מורחב למחזקי כרטיס אשראי TAU

1,124.00 ₪מחיר
    bottom of page