top of page

תא הלל

הלל ישראל הינו ארגון חברתי שמטרתו להעמיק את תחושת שייכותם של סטודנטיות וסטודנטים ישראלים לעם היהודי, מתוך תפיסת עולם פלורליסטית. 
הלל ישראל מעודד סטודנטים וסטודנטיות לחקור את הקשר האישי שלהם לעם היהודי, תוך חשיפה למגוון רחב של זהויות וקהילות יהודיות בארץ ובעולם. הלל ישראל פועל בשישה מרכזים באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ ומהווה את המרכז הישראלי של הלל העולמי - ארגון הסטודנטים היהודים הגדול והוותיק בעולם, הפועל במעל 850 קמפוסים במגוון מדינות.
הלל באוניברסיטת תל אביב מעצים סטודנטיות וסטודנטים ישראלים ומעודד אותם לחקור את זהותם ושייכותם לעם היהודי. 
מתוך אחריות חברתית והישענות על ערכי קהילה וחיבוריות, עמיות יהודית, צדק חברתי, ותיקון עולם, הלל באוניברסיטת תל אביב עונה על הצורך בעשייה חינוכית וחברתית לצד פיתוחם המקצועי.
*הלל תל אביב פועל תחת הלל ישראל, בשיתוף עם סניפי הלל באוניברסיטאות ומכללות ברחבי ישראל והעולם
1. קהל יעד - סטודנטים ישראלים
2. זהות ישראלית-יהודית פלורליסטית
3. עמיות יהודית - ברית גורל על בסיס זיכרון קולקטיבימטרות וציוני דרך
סטודנטים וסטודנטיות הפעילים בהלל תל אביב יחושו אחריות והזדהות רגשית עם סביבתם ויפעלו על מנת לטפח אמינות, כבוד הדדי ודאגה לזולת דרך דוגמא אישית והובלת סטודנטים נוספים לעשייה.
המטרות נגזרות מתוך ערכי הליבה של הלל ועל כן, כל תכנית חינוכית תכיל בתוכה את היסודות הבאים:
עמיות יהודית - העמקה והרחבת חקרת הזהות והשייכות לעם היהודי מתוך תפיסת עולם פלורליסטית
קהילה וחיבוריות - בנייה וביסוס של קהילת סטודנטים פעילים 
צדק חברתי - העלאת מודעות ופעילות המדגישה את עקרונות המוסר וכבוד האדם מתוך אחריות אישית וקולקטיבית
תיקון עולם - עידוד התנדבות עם אוכלוסיות מוחלשות ועשייה למען הגנת הסביבה ליצירת קשר:
אור - מנהל הלל תל אביב orrg@hillelisrael.org 
בקי - רכזת פרויקטים  kbekky@hillelisrael.org אתר הלל תל אביב - https://www.hillelisrael.org/tlv
אינסטגרם - https://www.instagram.com/hilleltlv
bottom of page