top of page

תא stand with us
עכשיו יותר מתמיד אנחנו עדים לחשיבות ההסברה הישראלית בזירה הבינלאומית. StandWithUs, ארגון ההסברה המוביל בישראל, פותח בימים אלו את ההרשמה תוכנית ה- Fellowship!
תכנית זו מייעדת לסטודנטים מכלל הפקולטות שתחום ההסברה הישראלי בוער בהם. התכנית מקנה ידע תיאורטי, כלים פרקטיים והתנסות בהובלת פרויקטים. מפגשי התכנית יתקיימו אחת לשבוע ויכללו תכנים כמו תדמית ישראל בעולם, דיבייט, עמידה מול מצלמה, סדנת “שאלות קשות", מדיה ועוד. בסיום התכנית, הסטודנטים יצטרפו לרשת בוגרים ייחודית המהווה פלטפורמה ל- Networking, שיתוף הצעות עבודה, השתתפות באירועים, משלחות וכנסים בנושאים מגוונים.
התוכנית תתקיים לאורך כל שנת הלימודים בימי שלישי בערב באוניברסיטת תל אביב ונעשית בהתאמה למשרתי מילואים.
ההרשמה לתוכנית פתוחה עד ה14/01/2024!
הגשת מועמדות בקישור –https://view.forms.app/swufellowship/applyswufellowship2024:
לפרטים נוספים- https://www.standwithus.com/faqs-fellowship-hebrew
ובינתיים, כדי שתוכלו לקחת חלק כבר מעכשיו, אני מצרפת לכם לינק עם כל העמודים של StandWithUs כדי שתוכלו להיעזר בהם במלחמה התודעה וההסברה: https://linktr.ee/stand_with_us.
ליצירת קשר: רוני ronniec@standwithus.com052-4721618 
 
bottom of page