top of page

תא מרשם


מרשם הינו ארגון עובדים של רופאים ורופאות בשלב ההתמחות.האירגון קם כדי לקדם את איכות העסקתם והכשרתם של מתמחים ברפואה וכדי לשפר את הרפואה הציבורית. הארגון מוביל את מאבק קיצור תורנויות המתמחים, שאורכן הוא 26 שעות רצופות ואף רשם הצלחות - מספטמבר 2023 קוצרו תורנויות ב9 בתי חולים!הארגון מוביל את המאבק בין היתר דרך תאי סטודנטים בפקולטות לרפואה בארץ ובחו"ל. לאורכה של ההיסטוריה, סטודנטים וסטודנטיות לקחו חלק בתהליכים שהובילו לסדר יום חדש במדינתם.כמו אז, כך גם היום - אנו מאמינים ומאמינות שלסטודנטים ולסטודנטיות יש מקום וזכות להשפיע על המציאות שכולנו נהיה חלק ממנה.מוזמנים ומוזמנות להצטרף להשפיע. קישור הצטרפות לקבוצת הווטסאפ של תא תל אביב:
https://chat.whatsapp.com/H5gyiX5P1WF92Vy0JnMjcv קישור הצטרפות לארגון: https://www.mirsham.org.il/joinow/   ליצירת קשר: מיקי - mickys93@gmail.com
bottom of page